Reference

Stavinvesta s.r.o. : rekonstrukce patek pro stožáry el. vedení
Sportovní hala Most a.s. : areál Albrechtická , izolace základových pasů budovy
Obec Havraň : rekonstrukce chodníků
Aqua zemní práce, s.r.o. : doprava stavebního materiálu
Actherm, spol. s.r.o. : doprava stavebního materiálu pro rekonstrukci Bílinské kyselky
Báňská Stavební Most, spol.  s.r.o. : odvoz stavebního odpadu pro rekonstrukci Bílinské kyselky
Elevrat s.r.o. : výkopy pro oplocení a pojezdové brány
STEFAN Enginneering s.r.o. : zemní práce pro el přípojku ČOV Horní Jiřetín
Richar Nikl stavební práce : zemní práce, doprava stavebního materiálu